KOUKAME GO Michinoku Ougonsou

 • ken ichi ai
  Import JAPAN
 • ken ichi ai
  Date of birth: 08.07.2016
 • ken ichi ai
  FCI & AKIHO pedigree
 • ken ichi ai
  Breeder: Morio Tozawa
More info about Japan
 • ken ichi ai
  Hip dysplasia: A 
 • ken ichi ai
  Elbow dysplasia: 0/0
 • ken ichi ai
  Patella: 0/0
 • ken ichi ai
  OCD: clear/clear
 • ken ichi ai
  Spondylosis: 0
 • ken ichi ai
  DNA (Genetic diversity certificate) + archiving

Titles:

1st place TOKUYUU in Seiken class - in Japan

                                                                                                                                            🇯🇵Matsu Yu Go Shirai

                                                                                   🇯🇵Daiou Go Aomori Mikamisou

                                                                                   SOKEN - 1st place

                                                                                                                                            🇯🇵Hazuki Go Shirai

                                                                                                                                            SEIKEN B - 1st place, TOKUYUU winner

 

                                  🇯🇵Rankurou Go Akita Shibata

                                  SOKEN - 2nd place, SOKEN - 4th place, WAKA INU - 5th place

                                                                                                                                            🇯🇵Ranshinmaru Go Noshiro Kouyousou                                                                                                                           

                                                                                                                                                SOKEN - 1st place, SEIKEN - 2x 1st place,  

                                                                                                                                                2x TOKUYUU winner, MULTICHAMPION

 

                                                                                   🇯🇵Rankume Go Hanawa Kisaragi

                                                                                   

                                                                                                                                            🇯🇵Genkuume Go Akita Tsutsui Kensha                                                                                                                

                                                                                                                                                YOKEN A - 1st place, MULTICHAMPION 

 

 

 

KONATSUME GO TETSUYUKISOU

SEIKEN - 1.st place, TOKUYUU winner

 

 

                                                                                                                                            🇯🇵Yoshifuru Go Senshuu Takashihamasou

                                                                                   🇯🇵Yoshiteru Go Senshuu Takashihamasou

                                                                                                                                            🇯🇵Utage Go Kouyasan Miyauchisou

                                                                                                                                             

                                     🇯🇵Tenjimme Go Miyagi Watanabe Kensha

                                     

                                      

                                                                                                                                            🇯🇵Taijyu Go Noshiro Fujita

                                                                                    🇯🇵Misato Go Miyagi Watanabe Kensha

                                                                                                                                            🇯🇵Kouju Go Miyagi Watanabe Kensha

ken ichi ai

Mother

TENJIMME GO Miyagi Watanabe Kesha

 

 

Father

RANKUROU GO Akita Shibata

 

134th Honbuten Waka Inu 5th place

135th Honbuten 4th place Soken class

136th Honbuten 2nd place Soken class